Monday, January 9, 2017

Antonioni, Tarkovsky & Bjerg - tiny haibun


SACRIFICE


»Watch your hands, please«
»Sacrifice? I have no intention of sacrificing myself!«

L'Avventura?
a lacewing changes
colourOFFER

»Pas venligst på hænderne«
»Offer? Jeg har ikke i sinde at ofre mig!«

L'Avventura?
en guldøje skifter
farve


:::


UPSTAIRS

»To think there were woods here once.«
»I was looking for you upstairs.«

fudge
fudge is
a f-wordOVENPÅ

»At tænke sig der engang var skov her«
»Jeg ledte efter dig ovenpå«

feber
feber er
et f-ord


:::


ALONE

»What was it? A meteorite?«
»I suppose I'll spend the weekend alone.«

January
nostalgic I move
the chair backALENE

»Hvad var det? En meteorit?«
»Jeg tror, jeg vil være alene i weekenden«

januar
nostalgisk flytter jeg
stolen tilbage


:::


RONSON

»I dreamed that I found my old Ronson lighter«
»It must be boring, too, all those laws, triangles ...«

looking for signs
I isolate the tu
in tumblerRONSON

»Jeg drømte, jeg fandt min gamle Ronson lighter«
»Det må også være kedeligt, alle de love, trekanter ...«

kigger efter tegn:
jeg isolerer tu'et
i tumbler


fragments of dialogue from "L'Avventura" (M. Antonioni), "Stalker" (A. Tarkovsky) and my own babbling brain

fragmenter af dialog fra "L'Avventura" (M. Antonioni), "Stalker" (A. Tarkovsky) og min egen sludrende hjerne

No comments:

Post a Comment