Sunday, November 30, 2014

grumpy / gnaven - ku

there must be more to it than remembering

der må være mere i det end erindring

:

the long fingers of cold wind it's uphill away from myself

de lange fingre af kold vind det' op ad bakke væk fra mig selv

:

staring at a fantasy ant all day this is where religion begins

stirrende på en fantasimyre hele dagen det' her religion begynder

:

after reading that club zine the clouds thicken

efter at ha' læst den klubavis tykner skyerne

:

not moving time in imaginary Tealand

bevæger sig ikke tiden i det uvirkelige Teland

:

probably what we settle for a lump of memory fluff

sandsynligvis det vi nøjes med en klump af erindringsfnuller

:

down the sewer that which would have wanted a place of his own

ned i kloakken det som ville have ønsket et eget sted

:

for fuck's sake a Caucasian Christ with blue eyes for the millionth time

for fanden da en hvid Kristus med blå øjne for den millionte gang

:


probably wasn't Wagner who parted the Red Sea but sounds like it

det var sandsynligvis ikke Wagner der delte Det Røde Hav men det lyder sådan
No comments:

Post a Comment