Thursday, December 4, 2014

Static Butterflies - Statiske sommerfugle - sci-fi haibun

Static Butterflies


Better cut the external vision. When the static butterflies, as we call them, enter your circuits your vision processor normally gets attacked and your e-brain is tricked to see stuff that isn't really there. Some of these flutterers are Trojan Horses, carry virus or illegal messages. It's how the freedom fighters in The Salamander System got organized and gained the support of all residents in that area to claim independence from the rule of Novo Djoser IV, the Phieber.

ageing halted
one light-minute after another
in the sleepod

To stabilize and clean my system I listen to Diva Plavalaguna*. Not that the Psyche-Office recommends that - she is after all a descendant of the Blue The and as such carry the germ, or seed if you like, of the Revolutionary Undefined - but it works fine for me. The method recommended by The Office makes me feel blank as a stone.

trekking on Mt. Meru
here, there, everywhere
at once
Statiske Sommerfugle

Må heller afbryde det eksterne syn. Når de statiske sommerfugle, som vi kalder dem, kommer ind i dine kredsløb, er det almindeligt, at din synsprocessor bliver angrebet og din e-hjerne bliver trikcket til at se ting, der egentlig ikke er der. Nogle af disse flaksere er Trojanske Heste, bærer virus eller illegale meddelelser. Det var sådan, frihedskæmperne Salamandersystemet organiserede sig og vandt sig støtte fra alle beboerne i det område til at tiltvinge sig uafhængighed fra Novo Djoser IV, Fieberens styre.

bremset aldring
eet lysminut efter et andet
i sovekapslen

For at stabilisere og rense mit system lytter jeg til Diva Plavalaguna*. Ikke, at Psyke-Kontoret anbefaler det - hun er trods alt efterkommer af den Blå Dét, og som sådan bærer hun i sig smitten, eller frøet om man vil, fra Det Revolutionære Uvisse - men det funker for mig. Metoden, som anbefales af Kontoret, får mig til at føle mig blank som en sten.

trekker på Meru Bjerget
her, der og alle steder
på een gang
No comments:

Post a Comment