Friday, December 19, 2014

Choral Prelude in F-Minor / Koralforspil i F-Mol

some scribbles while watching Tarkovky films
Choral Prelude in F-Minor by Bach is in the soundtrack for "Solaris"

nogle skriblerier mens jeg så Tarkovsky film
Koralforspil i F-Mol af Bach bruges i soundtracket til "Solaris"

during this march the horizon was slanted a bit to the left

under denne march hældede horisonten en smule til venstre

:

Some years ago she had this idea that if she ate a car her sinus troubles would go away. She is now on her third Toyota and it hasn't worked. She still has a running nose. Nevertheless she keeps advicing other people to eat a car if they've caught a cold.

For nogle år siden fik hun den idé, at hvis hun spiste en bil, ville problemerne med hendes bihuler gå væk. Hun er nu på sin tredje Toyota, og det har ikke virket. Hun har stadig en næse, der løber. Ikke desto mindre fortsætter hun med at råde folk, til at spise en bil, hvis de har fået sig en forkølelse.

:

fire water earth and what the censors doesn't catch

ilde vand jord og det censorerne ikke fanger

:

it's always like that: the Father is behind the trees

det er altid sådan: Faderen er bag træerne

:

ascension and what you can do with balloons

opstigen og hvad man kan gøre med balloner

:

when the child was a child it swam like a dog

da barnet var et barn svømmede det som hund

:

When she became a memory she sat on the fence and smoked. She kept looking for the husband who never came back from the war. A dead bird is thrown into the air on a late summer's day. The path crossing the meadow makes a turn by a young tree; a doctor passed there once.

Da hun blev et minde, sad hun på hegnet og og røg. Hun blev ved at spejde efter manden, der aldrig kom tilbage fra krigen. På en sensommerdag kastes en død fugl op i luften. Stien, der krydser engen drejer ved et ungt træ; en læge gik engang forbi dér.


:

Erbarme Dich ah there's Bach again

Erbarme Dich ah der er Bach igen

:

if it burns does it go to god's place?

hvis det brænder tager det så til guds sted?

:

yes we bend like sea grass

ja vi bøjer os som søgræs

:

after the war summers were endless

efter krigen var somrene endeløse

:

yes it bleeds my manifestation of guilt

ja den bløder min manifestation af skyld

:

even in an imaginary future (what future isn't) Chorale Prelude in F-Minor

selv i en imaginær fremtid (hvilken fremtid er ikke det) Koralforspil i F-Mol

:

when guilt has a face tenderness

når skyld har et ansigt ømhed

:

pulling guests out of us when we sleep the thinking ocean

trækker gæster ud af os når vi sover det tænkende hav


No comments:

Post a Comment