Tuesday, December 9, 2014

Tuesday / Tirsdag

scribbles from an almost light-drained brain

skriblerier fra et næsten lysdrænet hjerne

sucking in a few slow photons the black in her gaze

opsuger et par langsomme fotoner det sorte i hendes blik

:

cannot tell one from the other winter clouds

kan ikke skelne den ene fra den anden vinterskyer

:

sleepless anywhere

søvnløs hvor som helst

:

not a sign of elevated consciousness just a mild nausea

ikke et tegn på ophøjet bevidsthed kun en mild kvalme

:

formidable the wind that took my hat

formidabel vinden der tog min hat

:

from
the NorthWest
it hurries
past me

the
wind


fra
nordvest
skynder
den sig
forbi mig

vinden


:

took my hat off
in the pharmacy
no wind

tog min hat af
på apoteket
ingen vind

:

a packet of pills
no three they will
subdue it

the pain


en pakke piller
nej tre de vil
kue den

smerten

:

it's chemistry and I work so-so

det' kemi og jeg virker sådan-da

:

so-so
like-like almost
exactly

sådan-da
som-som næsten
præcist

:

messes

with
ur
eyes
n
words

painroder

med
dine
øjne
å
ord

smerten

:


'twas in my pocket wind

den var i min lomme vinden

No comments:

Post a Comment