Friday, December 12, 2014

haiku

turning a piece of paper
oceans rise
and become restless

vender et stykke papir
have rejser sig
og bli'r rastløse


:


South of the border
darkness oozes from closets
too

også syd for grænsen
siver mørket fra
skabe


:


in central Europe
a pillar of howls
from ancient wolves

i det centrale Europa
en søjle af hyl
fra ældgamle ulve


:


buried in my skin
a piece of a 300 years
old tree laughs

begravet i min hud
et stykke af et 300 år
gammelt træ griner


:


sometimes a mountain
sometimes a peeled orange
on Oppenheimer's altar

nogle gange et bjerg
nogle gange en skrællet appelsin
på Oppenheimers alter


:


a giant's breath
taking on a life of its own
and crying

en kæmpes åndedrag
antager liv for sig selv
og græder


No comments:

Post a Comment