Thursday, November 13, 2014

Panorama

Panorama 

”With the first World War
an epoque went under.

Second World War became
an inferno of Totalkrieg.

Ahead of us lies
a technical and scientific triumph.”*

As I listen to one of the important songs of the 80's - before the wall came down and the Cold War became a chilly one - I walk through the puddles in a quiet but persistent drizzle. I manage to avoid a fresh dog pooh and by the train crossing red lights begin to flash.


500 million kilometres out a foot steps on a stone

Panorama

”Med første verdenskrig
gik en epoke under.

Anden verdenskrig
blev et inferno af Totalkrieg.

Forude ligger
en teknisk og videnskabelig triumf.”

Mens jeg lytter til én af de vigtige sange fra 80'erne - fra før muren faldt og Den Kolde Krig blev til en kølig én af slagsen - går jeg gennem pytter i en stille men vedvarende støvregn. Det lykkes mig at undgå en frisk hundelort, og ved togoverskæringen begynder røde lamper at blinke.


500 kilometer ude træder en fod på en sten

* Kliche: Panorama, 1980. https://www.youtube.com/watch?v=Ev4xPN6PhWA

No comments:

Post a Comment