Saturday, November 8, 2014

hymns / hymner

hymn I

smelling of hail the field that eats ur light

the wind-up butterfly will it wake u up and die?

an entrance hymn like buttons hitting asphalt

after ur fall it doesn't swell the pavement

ur remembered by that broken flute of bone

that's the future: wings holding you down creep

enter the egg u came from as an excuse

it won't even articulate u ur firstlast scream
hymne I

den lugter af hagl den mark der æder dit lys

træk-op-sommerfuglen vil den vække dig og dø?

en indgangssalme som knapper der rammer asfalt

efter dit fald hæver det ikke fortovet

du huskes af den der knækkede fløjte af ben

dét er fremtiden: vinger der holder dig nede kryb

træd ind i ægget du kom fra som en undskyldning

det vil ikke engang artikulere dig dit førstesidste skrig
hymn II

u come and a one world becomes another

a realm of foam to bear the youngest dead

compared to the wall ur head is a castle

impossible to forget that stain in the shape of a horse

stand upright and know there's not much else

even in your hellhomecageprisonwomb an ashtray

what's outside is hidden by light like the sun

only bits of u merge with the wind u're bound
hymne II

du kommer og én verden bli'r en anden

et rige af skum til at bære de yngste døde

sammenlignet med væggen er dit hoved et slot

stå oprejst og vid der ikke er meget andet

selv i dit helvedehjemburfængsellivmoder et askebæger

hvad der er udenfor er skjult af lys som solen

kun stumper af dig bli'r ét med vinden du' bundet
hymnn III

another damned thing to face first light

the claws of the creator that keep u suspended neurons

false messengers blocking the hallway of the seahorse

from these walls ur unutterable name oozes

in any fanciful language shit smells

u'll be a human anointed with phrases I'll be phlegm

morning terror u once were whole

t's not under the bed t's in u
hymne III

endnu en forbandet ting at se i øjnene første lys

skaberens klør der holder dig svævende neuroner

falske budbringer blokerer søhestens trappehal

fra disse vægge siver dit uudsigelige navn

på ethvert kunstfærdigt sprog lort lugter

du ka' være et menneske salvet med sætninger jeg vil være slim

morgenvånde engang var du hel

det' ikk' under sengen det' i dig
hymn IV

on needles photons pierce a skin of night

in solar plexus a dream-machine crashes

through the pupils bits of stars and dog

never thought it'd weigh this much absence

resorting to the path of least resistance fall

that rattling in the chest eyes gears of the universe

a mumbling of angels behind the humdrum rain

entering through ur feet the cold of dead stars
hymne IV

på nåle gennemborer fotoner en hud af nat

i solar plexus brænder en drømmemaskine sammen

gennem pupillerne stumper af stjerner og hund

troede ikke det ville veje så meget fravær

tyer til den mindste modstands vej fald

den der raslen i brystet øjne universets gear

en mumlen fra engle bag dagligdagsregnen

kommer ind gennem dine fødder kulden fra døde stjerner
the English versions of nos I and II are published in "moongarlic 3"

the English versions of nos III and IV are published in "Otoliths thirty-five"

No comments:

Post a Comment