Sunday, May 1, 2016

From Failed Haiku no 5 - Corelli & Colombe

I had two sequences of one-line haiku published in Failed Haiku 5, May 2016. Here they are in both my languages.

Jeg fik trykt to sekvenser af een-linje haiku i Failed Haiku 5, Maj 2016. Her er de på begge mine sprog.
Monsieur de Sainte-Colombe (ca. 1640–1700),
Tombeau les Regrets - Les Pleurs
(after the film: “Tous les Matins du Monde”)

adding a 7th string he gives voice to the dead

thin wafers and wine an altar for she who left

amber and goat intestines that friction between life and sorrow

unable to speak my loving you must be enough

two fingers on the horse hairs he goes to drown himself

sun not gold on my fingers! the girls are silent

the torture of the gift of silence into the lake

cross country walk pissing is the ornamentation

like the painter's brush on the canvas so the bow on the strings

God's talking he doesn't need music they hide to listen

stolen caresses in exchange for the denied music

into the red book stranded on straight lines his grief

into what tomb can't I go now tears won't come vainglorious sorrow?

the music of turkeys and elder bushes he sells his horse to stay

Easter she says ”the other world” is a leaking boat
Monsieur de Sainte-Colombe (ca. 1640–1700),
Tombeau les Regrets - Les Pleurs
(efter filmen: “Tous les Matins du Monde”)


tilføjer en 7nde streng og den døde får stemme

tynde vafler og vin et alter for hende der gik

rav og gedetarme den dér friktion mellem liv og sorg

ude af stand til at tale at elske dig mår være nok

to fingre på hestehårene han går ned for at drukne sig

sol ikke guld på mine fingre! pigerne er tavse

lidelsen ved stilhedens gave ud i søen

på vandring gennem landet er tisseri ornamenteringen

som malerens pensel på lærredet således buen på strengene

Gud taler han har ikke brug for musik de gemmer sig for at lytte

skjulte kærtegn i bytte for den nægtede musik

hvilken grav kan jeg ikke lægge mig i nu tårerne ikke vil komme forfængelige sorg?

kalkuner og enebærbuskes musik han sælger sin hest for at blive boende

til påske siger hun ”den anden verden” er en utæt båd

                                          .........***.........

Arcangelo Corelli, Sonate da Chiesa a trè, Opus 1
(Rome, 1681)


sonate da chiesa Corelli's angel protrudes from dust

you see and you don't the dome of strings

nothing lighter than this F-major-needle below thunder

the paint as flaky as yesterday virgin blue

step soundless into the gold of prayer

play it the rim of the ripple after the first stone

that which keeps me afloat a flageolet on a g-string

a filigree weave that voice after god's

despondent you can't even whistle the damn thing

open a spider an apple a prayer it's there

raking the sky you don't even have to

present and yet you keep looking for the swallowsArcangelo Corelli, Sonate da Chiesa a trè, Opus 1
(Rom, 1681)

sonate da chiesa Corellis engel træder frem fra støvet

du ser og ser ikke kuplen af strenge

intet lettere end denne F-dur-nål under tordenen

malingen så afskallet som i går jomfrublå

træd lydløst ind i bønnens guld

spil på den kanten af ringen efter den første sten

det som holder mig flydende en flageolet på en g-streng

et væv af filigran den dér stemme efter Guds

fortvivlet kan du end ikke fløjte den forbandede ting

åbn en edderkop et æble en bøn det er dér

fejer himlen det er ikke engang nødvendigt

nærværende og dog kigger du hele tiden efter svalerne

No comments:

Post a Comment