Sunday, May 1, 2016

Nostradamus' Jam / Nostradamus's marmelade

extracting the essence
of falling - a tiny drop preserved
in a Turin cloud

                       now answer this:
                       the eye that looks away
                       is a swan?

towers
sometimes we get
it right

                       in his astronomical domain
                                 the gnome recaptures
                       his 7th return

when in the early 20's
some voices become
turtles

                         for the men who know everything
                         Nostradamus serves
                         raspberry jam

“In essence it's just
a minor volcano with an u
i.e. vulcano” he says smiling


udtrækker essensen
af at falde - en lille dråbe præserveret
i en sky fra Torino

                         så svar på dette:
                         øjet der kigger væk
                         er en svane?

tårne
nogle lykkes det altså
for os

                         i sit astronomiske rige
                                genoplever dværgen
                         sin 7nde tilbagekomst

når de er i 20'erne
bliver nogle stemmer
til skildpadder

                         for mændene der ved alt
                         serverer Nostradamus
                         hindbærmarmelade

”Dybest set er det blot
en mindre vulkan med et c
altså vulcan” siger han smilende


No comments:

Post a Comment