Thursday, May 12, 2016

Anïve / Aniv - haibun

Anïve

”Don't be anïve. Chose the red speech or the doctorate on black ladybirds”.
”Not that, it's way too exhausting, the red one, and I know zilch about ladybirds. What's a nïve?”.
“It's one word: a-n-ï-v-e. It's like being gullible with ten zeros and a cherry on top. You don't have to know about ladybirds to read from it. No one knows about ladybirds in this movement and no one cares. The red speech will get them cooking though. We could use some of that”.

Corco thought a while, or for a while he looked like he thought about it his hand playing on its own with a matchbox.
“How many will be there? I mean, it takes a crowd to get a crowd going”.
“Yes, and a spark. YOU are that spark, my friend!”
“Mh”.


ten thousand monks on a single melon ceasefire day:::…:::…:::


Aniv

“Vær nu ikke aniv. Vælg den røde tale eller doktorafhandlingen om sorte mariehøns”.
”Ikke den. Den er alt for anstrengende, den røde tale, og jeg ved ikke et hammerslaw om mariehøns. Hvad er aniv?”.
”Det' ligesom at være godtroende med ti nuller og et kirsebær på toppen. Du behøver ikke at vide noget om mariehøns bare for at læse op. Ingen ved noget om mariehøns i denne bevægelse, og resten er fuldstændig ligeglade. Den røde tale ville dog få deres blod i kog. Det ku' vi godt bruge noget af”.

Korko tænkte en stund, eller en for en stund så han ud som om, han tænkte, mens hans hånd af sig selv legede med en tændstikæske.
”Hvor mange regner du med der kommer? jeg mener, for at få gang i en forsamling har man brug for en forsamling”.
”Jep, og en gnist. DU er den gnist, der skal til, min ven!”.
”Mh”.


titusinde munke på en enkelt melon våbenhviledag

No comments:

Post a Comment