Monday, November 16, 2015

Time / Tid

The day after another attack I unroll a measuring tape and pressing a button it flies back into it's container. It's 2 metres out and 2 metres in. Getting it back in is quicker than rolling it out. Is there a lesson there?

mid November
some clouds get thinner
when they rain

At least there's peace inside the range of the tape.Dagen efter endnu et angreb ruller jeg et målebånd ud, og ved at trykke på en knap flyver det tilbage ind i dets beholder. Det er 2 meter ud og 2 meter ind. At få det ind er hurtigere end at rulle det ud. Er der en lektie her

midt november
nogle skyer bliver tyndere
når de regner

I det mindste er der fred inden for målebåndets rækkevidde.

No comments:

Post a Comment