Monday, November 2, 2015

diary ku November 2nd 2015 / dagbogsku 2nden november 2015

up close it's nothing fog

tæt på er den ingenting tågen

:

inside it cows and horses and houses

inde i den køer og heste og huse

:

barely visible the white church in/of solid fog

knap nok synlig den hvide kirke i/af solid tåge

:

psychoeducation a diamond that's not a bridge

psykoedukation en diamant der ikke er en bro

:

out from it's hiding under the table a square sun

ud fra dens hi under bordet en kvadratisk sol

:

fog anything could be in there

tåge hvadsomhelst ku' være inde i den

:

if not darkness descended clouds

hvis ikke mørke nedstigende skyer


No comments:

Post a Comment