Wednesday, June 6, 2012

Venus passage / Venuspassagen

a distant chainsaw
or a bumblebee trying to
penetrate a window

                              en fjern motorsav
                              eller en brumbasse der forsøger
                              at trænge gennem et vindue

even old this bike
sees the Venus passage

                              selvom den er gammel
                              ser cyklen Venuspassagen

oh, it's June
I thought May-thoughts
a few days too long

                               åh, det' juni
                               jeg tænkte majtanker
                               et par dage for længe

worn trousers
I have nothing much
but holes

                               slidte bukser
                               jeg har ikke meget andet
                               end huller

one of those days:
the same room behind
every door

                               én af disse dage:
                               det samme værelse
                               bag enhver dør

a frog is a frog
even by full moon

                               en frø er en frø
                               selv ved fuldmåne

what I’m best at
having an opinion
both hands in pocket

                               det jeg er bedst til
                               at ha’ en mening med
                               begge hænder i lommen
No comments:

Post a Comment