Wednesday, June 13, 2012

Green Shirt / Grøn skjorte (solo-rengay)


(Oh, I can collaborate with myself! What a treat!)

   Green Shirt / Grøn skjorte   light on his feet
the man in the green shirt
dances the samba


                                   let på fødderne
                                   manden i den grønne skjorte
                                   danser samba


two or five swallows
around the Church of Comfort


                                   to eller fem svaler
                                   omkring Behagelighedens Kirke


tell me about moons
or apples - the green shirt
just hangs there


                                   fortæl mig om måner
                                   eller æbler – den grønne skjorte
                                   hænger blot dér


coffee steam
the mysterious rejsende
has been and gone


                                  damp fra kaffen
                                  den mystiske rejsende
                                  er kommet og gået


8.30
I buy a new body
at the black market


                                  8.30
                                  jeg køber en ny krop
                                  på det sorte marked


a waltz for berimbau
she drips mango juice – stop!


                                 en vals for berimbau
                                 hun drypper mangojuice – stop!


a slow cigar
there's no low pressures
in the weather report


                                 en langsom cigar
                                 der er ingen lavtryk
                                 i vejrudsigten


No comments:

Post a Comment