Friday, June 1, 2012

proof of faith (air-guitar) / trosbevis (luftguitar) (solo rengay)


a proof of my faith?
we live in a rainbow
nursing oysters


                         et bevis på min tro?
                         vi lever i en regnbue
                         og plejer østers


a cracked cup …
you know how it is


                          en skåret kop …
                          du véd hvordan det er


daily martyrdom
and ressurrection – in between
washing hands


                           dagligt martyrium
                           og genopstandelse – indimellem
                           håndvask


beneath the floor boards
creaps that live
from rot


                           under gulvbrædderne
                           kryb der lever
                           af råd


strumming it too hard
a string breaks on my air-guitar


                           jeg spænder den for hårdt
                           en streng knækker på min luftguitar


between sneezes
I think about
ungratefulness


                           mellem nys
                           tænker jeg på
                           utaknemmelighed
No comments:

Post a Comment