Monday, August 1, 2011

[haiku]still air -
will a dead butterfly
become a butterfly?

stille luft -
vil en død sommerfugl
blive til en sommerfugl?

*

something heavy -
how much of my sweat
seeps into a golem?

noget tungt -
hvor meget af min sved
siver ind i en golem?

*

beathing tree -
we exchange shadows on
an uneven scale

træet ånder -
vi udveksler skygger på
en ulige skala

*

house of cards -
at this time I start
the fan

korthus -
det er nu jeg starter
viften

*

flying ants -
form here on the universe
gets livelier

flyvende myrer -
fra nu af bliver universet
livligereNo comments:

Post a Comment