Tuesday, August 9, 2011

[Hiroshima & Nagasaki]Cities of the Dead -
a sober sky citing
the cloud-book


De Dødes Byer -
en nøgtern himmel citerer
sky-bogen


*

burned footsteps -
will a thousand suns
remember


brændte fodspor -
vil tusinde sole
huske

--
these days it's 60 years ago man-made hell exceeded even the grimmest of our fantasies

i disse dage er det 60 år siden et menneskeskabt helvede overtrumfede selv vor værste fantasi

1 comment: