Sunday, February 23, 2020

Mr. Nose and Sorrow / Hr. Næse og Sorg

in a candyfloss gondola
Mr. Nose hatches the egg
of Sorrow

a lead bird walks
the ocean bed looking
for a door up

in an eternal midnight
we scream for chairs n tables
and silver cutlery

“you could hide in it”
Mr. Nose directs Sorrow to
an unopened ear

“but it’s full of unrained rain”
says Sorrow and puts on
the sky for a hat

pregnant with blue thunder
the oak opens its bell
and Sorrow falls asleep
i en candyflossgondol
udklækker Hr. Næse
Sorgs æg

en blyfugl vandrer
på havets bund kiggende
efter en dør op

i en evig midnat
råber vi efter stole og borde
og sølvbestik

”du ku’ gemme dig i det”
Hr. Næse viser Sorg vej
til et uåbnet øre

”men det er fuldt af uregnet regn”
siger Sorg og ta’r himlen på
som hat

gravid med blå torden
åbner egen sin mave
og Sorg falder i søvn

No comments:

Post a Comment