Sunday, February 23, 2020

I Infection / Jeg-infektion

I Infection

a temporary machine
gives us names
we don’t understand

pockets of singing beetles
enough to penetrate
your skin of milk

in their jars
the clairvoyant children see
nothing but teeth

she came through the wall
joggling interstellar
plums

on a carpet of maggots
a conference on how to avoid
I infection

sleep, gentle nail,
in your wall of compacted
speeches
Jeg-infektion

en midlertidig maskine
gi’r os navne
vi ikke forstår

lommer med syngende biller
nok til at gennembore
din hud af mælk

i sine krukker
ser de clairvoyante børn
ikke andet end tænder

hun kom gennem væggen
jonglerende med interstellare
blommer

på et tæppe af maddiker
en konference om at undgå
jeg-infektion

sov, venlige søm,
i din væg af sammenpressede
taler

No comments:

Post a Comment