Thursday, July 11, 2019

some summer haiku 2019


this is summer
           I’m partly out
           of the stone


dette er sommer
             jeg er delvist ude
             af stenen


.


I forget
          the heat’s
          an extra skin


jeg glemmer
                  varmen er
                  en ekstra hud


.

Lethe
        wish
        I
        could
        sail


Lethe
        ønsker
        jeg
        kunne
        sejle

.


dusty icon
         I have no
         third person I


støvet ikon
          jeg har ikke noget
          tredje persons jeg


.

de la Rue’s collected Magnificats
                                 the rose geranium’s first flowers


de la Rues samlede Magnificat
                                rosengeraniens første blomster


.


an outdoor restaurant full of voices

en udendørs restaurant fuld af stemmer


.

checking the state of the garlic listening to the wind

undersøger hvidløgets tilstand lyttende til vinden

.

peas too?!
this expanding
allergy


også ærter?!
denne voksende
allergi

.


slowly learning
           more you
           than I
           in this solitude


lærer langsomt
         mere du
         end jeg
         i denne ensomhed


.


opening the door in more ways than one
should The Omnipresent drop by


åbner døren i mere end én betydning
hvis Den Allestednærværende skulle komme forbi


.

yellowed with age the paper I am unwritten

gulnet af alder dét papir jeg er ubeskrevet


.


finding
and old drawing

not sure
what I was

thinkingfinder
en gammel tegning

ikke sikker på
hvad jeg

tænkte


.


frankincense
what’s
left


frankisk røgelse
det
der’ tilbage


.


shrieking
that’s the swifts

skrigende
dét er mursejlerne

.


another
morning
terror

you’re
back

on
your
kneesendnu
en
morgenvånde

du’
tilbage

knæ


.


heat and that’s all you can think about


hede og der er alt du kan tænke på


.


careful ’round that tooth
             sometimes only loosely
             present


forsigtig med den tand
              nogle gange kun løst
              til stede

.


unfocused
               ‘have mercy’
                becomes a butterfly


ufokuseret
               ’forbarm dig’
                bliver til en sommerfugl
No comments:

Post a Comment