Monday, April 1, 2019

spring ku 2019 / forårs-ku 2019


North Star
          was that tooth that loose
          yesterday?


Nordstjernen
           var den tand så løs
           i går?


.now

                for a while

there’s
the blackbird

                probably more pollen

you couldn’t
hear

                than angels


.

ah

               for en tid

dér
er solsorten

              sikkert flere pollen

du ikke
ku’ høre

              end engle


.

1959 by Grand Canyon and now not

1959 ved Grand Canyon og nu ikke

.


I talk very loud to dad and watch how my words slow down as they reach mum … if they do

checking

                 it’s that time
                 of year

the half-life
of mum’s

                 when I dream of
                 Aegean blue

imaginary
guests

                 but have to settle
                 for olives

.

Jeg taler meget højt til far og ser hvordan mine ord bliver langsommere som de når mor … hvis de når hende


checker

                det er den tid
                på året

halveringstiden
for mors

                hvor jeg tænker
                på ægæisk blå

fantasigæster

                men må nøjes
                med oliven

.

fried salmon
and Agnus Dei

strangely at home
in this 15th century mass


stegt laks
og Agnus Dei

mærkeligt hjemme
i denne 15nde århundredes messe

.

almost no snow this winter
but the discovery
of Pierre de la Rue


næsten ingen sne denne vinter
men opdagelsen
af Pierre de la Rue

.

Missa Tous les Regretz
          the first
          lacewing


Missa Tous les Regretz
          den første
          guldøje

.

turning the nameless
plant’s leafless side
towards the sun

misere nobisdrejer den navnløse
plantes bladløse side
mod solen

miserere nobis

.

NOW the blue shoes are finish
winter came
winter went


NU er de blå sko færdige
vinteren kom
vinteren gik

.

barely no honey left
daffodils
up through the soil


næsten ingen honning tilbage
påskeliljer
op gennem jorden


.


running eyes so it has come to this

løbende øjne dét er hvad det er kommet til

.

first mosquito as confused as me

første myg så forvirret som mig

.

mating alder trees
I rewrite my
”in case of death”
note

elletræer der parrer sig
jeg omskriver min
”i tilfælde af død”
note

.

Missa Tous les Regretz: Mass based on a popular song (tous les regretz; parody mass) by Pierre de la Rue (c. 1452 – 20 November 1518) in this case. Other composers like Orlando di Lasso (Lassus) also wrote masses over this song.

No comments:

Post a Comment