Friday, March 25, 2016

phone talk / telefonsnak

it's spreading that way to start a telephone conversation like 'it's just because ...' and then fumblestumblemuble your way towards what it was that in the first place made you call the person at the other end which is nonsense and abstract as there strictly speaking aren't any ends of a telephone connection might have been a useful allegory slash image if you were using a land line and you could imagine the conversation signal actually running along or inside or how those things work some copper wires in the ground or above under houses over roads but instead you could be like satellites bouncing about in the same city like dots in a giant pac-man game going in opposite directions and the only firmness is found in the phone you hold in your hand and the person you're talking to will first be real once your request is fulfilled or denied and

in a glimpse a picture of a dream of civilisation

“It's just because can I borrow those money or what?”
...
“Can I? I'll pay you back. You know I will”.
...
“I have signed up for extra shifts. ... No, the exam is first in 3 weeks”.
...
“O.k. Next time I get paid you'll get it back”.
...
“Thanks, mum”.

that humming behind it all frustration


::::::::::


den breder sig den måde at starte en telefonsamtale på som ”det' bare fordi at ...” og så fumletumlemumle sig vej til det der i første omgang fik dig til at ringe til personen i den anden ende hvilket er nonsens og abstrakt eftersom der strengt taget ikke er ender af en telefonforbindelse kunne have være en brugbar allegori skråstreg billede hvis du brugte en fastnettelefon og du kunne forestille dig hvordan samtalesignalet rent faktisk løb langs eller gennem eller hvordan den slags ting fungerer nogle kobberkabler i jorden eller over under huse eller over veje men istedet kunne I være som satellitter der keglede omkring i byen som prikker i et gigantisk pac-man spil på vej i hver sin retning og den eneste fasthed findes i telefonen du har i hånden og personen du taler med bliver først virkelig når dit ønske bliver efterkommet eller afvist og

i et glimt et billede af en drøm om civilisation

”Det' bare fordi kan jeg låne de penge eller hva'?”
...
”Kan jeg? Jeg skal nok betale dem tilbage. Det véd du”.
...
”Jeg har skrevet mig på til ekstra vagter. ... Nej, eksamen er første om 3 uger”.
...
”O.k. Næste gang jeg får løn, får du dem tilbage”.
...
”Tak, mor”.

den dér brummen bag det hele frustration

No comments:

Post a Comment