Friday, March 25, 2016

haiku stories / haiku historier

it's the same old story chemicals take over dusk

det' den samme gamle historie kemikalier overtager tusmørket

:

before you know it the acorn in your brain sprouts

før du ved af det spirer agernet i din hjerne

:

some of it is paper some is light horizon

noget af den er papir andet er lys horisont

:

moving my arm I demonstrate I'm a space being

bevægende min arm demonstrerer jeg at jeg er et rumvæsen

:

silent gulls they've moved the sea

stille måger de har flyttet havet

:

from an open pocket pigeons populate the void

fra en åben lomme befolker duer tomrummet

:

partly green a bronze philosopher grows a new skin

delvis grøn får en bronzefilosof ny hud

:

drizzle there's no way explaining it all to everybody

støvregn der er ingen metode der forklarer alt for alle

:

how it ends and begins an arthritic finger in the dike

som det ender og begynder en gigtplaget finger i diget

No comments:

Post a Comment