Friday, March 11, 2016

3 things written on the train / 3 ting skrevet på toget

reconfirming it cannot fly
a trampoline lies crashed
among the cows

beviser igen at den ikke kan flyve
en havareret trampolin
blandt køerne

:


blinded by graffiti
I enter the city
with woollen gloves

blændet af graffiti
kommer jeg ind i byen
med uldne handsker


:"The way the camera dwells on that mountain you'd expect it to move".

wholly unholy
I stare at the fundamental cold
between starsSådan som kameraet dvæler på bjerget, forventer man, at det vil flytte sig”.

helt uhellig
stirrer jeg på den fundamentale kulde
mellem stjerner

No comments:

Post a Comment