Tuesday, May 12, 2015

some ku / nogle ku

half deaf I settle for a so-so relationship with the visible universe

halvdøv nøjes jeg med et halvhjertet forhold til det synlige univers

:

half deaf I settle for a nearsighted variation of a banana

halvdøv nøjes jeg med en nærsynet variation af en banan

:

tripping in dark matter my cup runneth over

falder i mørkt stof mit bæger løber over


:

on this hill I shall not want :: now the garden is in the garden

på denne bakke skal jeg ikke mangle :: nu er haven i haven


:

horizontally my blood flow sin sync with cool waters

horisontalt mit blod flyder i sync med kølige vande

:

tread carefully
the snails are chanting
the lettuce sutra

træd varsomt
sneglene reciterer
salat sutraen

:

a staff a snake a burning of dry grass for 70 years

en stav en slange en afbrænding af græs i 70 år

:


in the thickest shadow that counting of flies' wings

i den tykkeste skygge den dér tællen af fluers vinger

:

contritestament

synderbrydning

:

as old as silence sounds

så gammel som stilhed lyde

:

in our bird minds the need for a beginning

i vore fuglesind behovet for en begyndelse

:

Raga Megh and rain's played loose from the clouds

Raga Megh og regnen spillet løs af skyerne

No comments:

Post a Comment