Tuesday, May 19, 2015

rain-pills (da-dum-dee-dum) / regn-piller (da-dum-di-dum)

floating on the table
empty packets
of rain-pills

flyder på bordet
tomme pakker
af regn-piller

:

take one and hover rain-pill

tag én og svæv regn-pille

:

if your horizon hurts a rain-pill will fix it

hvis din horisont gør ondt vil en regn-pille fixe det

:

in the prophet's eye
a sickness curable
by rain-pills

i profetens øje
en sygdom helbredelig
ved regnpiller

:

it's the other scarab
that which is rolling
the rain-pill

det' den anden skarabæ
den, der ruller
regn-pillen


:

half asleep
I trip over
a rain-pill

halvt sovende
snubler jeg over
en regn-pille

:

give 'em up
and you'll dry out
rain-pills

drop dem
og du vil tørre ud
regn-piller

:

demolition balls excrete them rain-pills

nedrivningskugler udstøder dem regn-piller

:

lost in his room
an old man
full of rain-pills

fortabt i sit værelse
en gammel mand
fuld af regn-piller

:

in the waiting room
medical dolls and jars
of rain-pills

i venteværelset
medicinske dukker og glas
med regn-piller

:

weltschmertz
I try to hit the I-squito
with rain-pills

weltschmertz
jeg prøver at ramme jeg-myggen
med regn-piller

:


from the highest tower
of estranged tongues
rain-pills fall

fra det højeste tårn
af fremmedgjorte tunger
falder regn-piller

:

rolling them this way that way
the god of randomness
bored with rain-pills

rullende dem den vej og den anden
tilfældighedernes gud
synes regn-kugler er kedelige


:

intoxicated by rain-pills
a scarecrow sweats
swallows

beruset af regn-piller
sveder et fugleskræmsel
svaler

No comments:

Post a Comment