Tuesday, February 24, 2015

Rhino-mania / Næsehornsmani

imaginary Venice
we get fed up with
the rhino-mania

no, it takes more than two
cormorants to fly in a line

another film
about mankind's
last hope
I bow down
to tie my shoes

shot and all she wanted was
to go to school
imaginær Venedig
vi får nok af
næsehornsmanien

nej, der skal mere end to skarver
til at flyve i en linje

endnu en film
om menneskehedens
sidste håb
jeg bøjer mig
for at binde min sko

skudt og alt hun ville var
at gå i skole
In the Rococo period there was a craze with "odd" animals and it's said that it was impossible to find a person in Europe who hadn't seen a rhino. In the same period Canaletto painted sceneries of Venice that were half reality and half fantasy to please the European consumers. A Venice that never was.

I rokokotiden var der en mani med "mærkelige" dyr, og det siges, at det var umuligt at finde et menneske i Europa, som ikke havde set et næsehorn
. I samme periode malede Canaletto vuer af Venedig, der var halvt virkelige og halvt fri fantasi for at tilfredsstille europæiske købere. Et Venedig, der aldrig var.

No comments:

Post a Comment