Thursday, February 19, 2015

Path of Recognizance / Erkendelsens vej

Path of Recognizance

”The mind is really just a scanner and storage facility the Universe uses to become aware of itself,” says K. and look exceedingly proud of being able to say something deep.
“Yes, and now it has seen the garbage you haven't put out.”
He lights one of the Sumatran cigarillos. “They're still old. We should get some new ones. The Universe has a nose too, you know.”
“Then you go ask the Universe for money,” I say.
“You're such a bore,” he replies and texts King Midas. 


theta waves I wave back

Erkendelsens vej

”Sindet er egentlig blot en scanner og opbevaringsmekanisme, Universet bruger for at blive bevidst om sig selv,” siger K. og ser overdreven stolt ud over, at være istand til at sige noget dybsindigt.
”Ja, og nu har det set det affald, du ikke har båret ned.”
Han tænder en af de cigarillos fra Sumatra. ”De er stadig gamle. Vi skulle anskaffe os nogle nye. Universet har også en næse, at du véd det.”
”Så kan du jo henvende dig til Universet og få nogle penge,” siger jeg.
”Du er eddermaneme kedelig,” svarer han og sender en sms til Kong Midas.


thetabølger frem og tilbage til ingenting

No comments:

Post a Comment