Sunday, September 8, 2013

on the train home / på toget hjem

crack in the clouds someone slips a golden coin through

revne i skyerne nogen lister en gylden mønt igennem

:

less than zero no, a butterfly doesn't dream

mindre end nul nej, en sommerfugl drømmer ikke

:

harvested field first a haystack then a deer then I'm past it

høsted mark først en høstak så en hjort så er jeg forbi den

:

children of Babel surrounded by quarrels in 7 tongues

Babels børn omgivet af skænderier på 7 tunger

:

going straight in circles I remind me of me

går lige ud i cirkler I minder mig om mig

:

what's this hurt? a wood lined up as an army

hvad er denne smerte? en skov opstillet som en hær

:

the same old separateness driving through void villages

den samme gamle adskillelse kører gennem tomme landsbyer

:

no one would grown like that my heart has three heads

ingen ville vokse sådan my hjerte har tre hoveder

:
micro macro in a train passing a model railway

mikro makro i et tog der passerer en modeljernbane

:

the metal in her still pulls my magnet

metallet i hende trækker stadig i min magnet

:

early autumn evening why do I go home?

tidlig efterårsaften hvorfor tager jeg hjem?

:

something red visible in the dusk I bleed

noget rødt synligt i tusmørket jeg bløderNo comments:

Post a Comment