Friday, September 20, 2013

høstmåne / harvest moon

The Danish Haiku Association asked for haiku on the harvest moon. We sent emails to each other and they will be collected in a wee book.

HaikuDanmark spurgte efter haiku om høstmånen. Vi sendte emails til hinanden og de vil blive samlet i et hæfte.


single haiku

høstmånen?
jeg ta'r to ostemadder
til kaffen

harvest moon?
I eat two cheese sandwiches
with the coffee

:

under mine fødder høstmånen og en vandpyt

beneath my feet the harvest moon and a puddle

:

gør mig smal -
høstmånen kryber ned
i min seng

making myself small -
the harvest moon crawls
into my bed

:

zapper søvnløs
høstmånen og jeg kigger
på endnu en krig

zapping sleepless
the harvest moon and I watch
another war

:

som det første menneske høstmånen mellem to fingre

like the first man the harvest moon between two fingers


:

yotsumono (en slags / kinda)

høstmåne -
opvasken ta'r ikke
sig selv

det' bare en klippe
og så lidt støv ovenpå

3 tavse telefoner
ikke et ord om
Den Store Søvn

overskyet
himlen er (stadig) en hemmelighed


:

harvest moon -
the dishes won't
do themselves

it's only a rock
and then some dust on top

3 silent phones
not a word about
The Big Sleep

overcast
the sky is (still) a secret


:


høstmåne/harvest moon - sekvens/sequence

søvnløs igen
høstmånen griner kun
hvis jeg gør

ikke magi sten i rummet reflekterer fotonor

partikel eller bølge
i en parallel verden
sover jeg

ikke til at børste væk månen der hænger i spindelvævet

såsgudaosse!
høstmånen fylder
halvdelen af sofaen

ikke en lyd månelyset trasker gennem stuen

oppe igen -
jeg skriver 'månelys'
med sort blæk

legebarn høstmånen svømmer i fiskedammen

septembers måne …
jætten der æder af dagene
er tilbage

fra træ til gestalt høstmånen er en lurifaks


:

sleepless again
the harvest moon only laughs
if I do

not magic rocks in space reflect photons

wave or particle
in a parallel world
I sleep

not to brush away the moon stuck in cobweb

getouttahere!
the harvest moon
takes half the couch

not a sound the moonlight plods through the room

up again -
I write 'moonlight'
with black ink

oh you kid! the harvest moon swimming in the pond

September's moon …
the day eating giant
returns

from tree to gestalt the harvest moon is a joker

No comments:

Post a Comment