Thursday, September 19, 2013

haibun

autumn what's green gets eaten by darkness

so the folks downstairs are moving out again after only six months understandable their place is cold and damp and it's an uphill fight to keep the fungus at bay you can wash and spray and chlorinate but it's back some days later

getouttahere! the harvest moon takes up half the couch

the landlord says he never knew they're the 5th couple living there in the 5 years I've lived here and the complain has been the same every time … except for the guy who actually never really moved in

efterår det grønne bli'r spist af mørke

så folkene nedenunder flytter igen efter kun seks måneder forståeligt deres lejelighed er kold og fugtig og den er en kamp op ad bakke for at holde muggen på afstand man kan vaske og spraye og klorere men det er tilbage nogle dage senere

såsgudaosse! høstmånen tager halvdelen af sofaen

udlejeren siger at det vidste han ikke noget om de er 5te hold lejere i de 5 år jeg har boet her og klagen har altid været den sammen … bortset fra den fyr der aldrig rigtig flyttede ind

No comments:

Post a Comment