Wednesday, August 14, 2013

metal morning / morgen af metal

metal morning
a sun burns slowly
in the medicine box

metalmorgen
en sol brænder langsomt
i medicinæsken


without warning
a whale is popped out of
a blister pack

unden varsel
poppes en hval ud af en
blisterpakning


a future of dried grass
I can draw only
matchstick men

en fremtid af tørt græs
jeg kan kun tegne
tændstikmænd


gathered for prayer
the penguins eat
The Great Herring

samlet til bøn
spiser pingvinerne
Den Store Sild


the Western wind returned
a hooker from god-knows-where
addresses me ”darling”

vestenvinden er tilbage
en luder fra gud-ved-hvor
tiltaler mig ”elskling”


man-made paradise
at the end of my bed
a rusting angel

menneskeskabt paradis
for enden af min seng
rustende engel

No comments:

Post a Comment