Friday, August 30, 2013

6 ku

freakin' cold the warm gun against my cheek after

pisse koldt den varme pistol mod min kind efter


a moveable magnetic North I zig-zag or zag-zig

en bevægelig magnetisk nordpol jeg zig-zagger eller zag-zigger


yes, the butterfly and the nectar another game

ja, sommerfuglen og nektaren en anden leg


through the left heart valve a happy-machine like a sub

gennem den venstre hjerteklap en glædesmaskine som en ubåd


de-tuning a one-string guitar Oye Como Va

ustemmer en enstrenget guitar Oye Como Va


nachspiel killer slugs gather on a roadkilled crow

nachspiel dræbersnegle samles på en overkørt krage

No comments:

Post a Comment