Monday, August 19, 2013

liquid shark / flydende haj

inherent in duality the liquid shark

iboende dualiteten den flydende haj


immediately after the first sunrise the liquid shark sang

umiddelbart efter den første solopgang sang den flydende haj


in a sea of undertones the liquid shark swims

i et hav af undertoner svømmer den flydende haj


when your right eye sees stuff the liquid shark's close

når dit højre øje ser ting er den flydende haj nær


sometimes a politician the liquid shark smokes in hiding

nogle gange en politiker ryger den flydende haj i skjul


filling out the rear view mirror the liquid shark

fylder bakspejlet helt ud den flydende haj


a bottle of soap as the world egg for the liquid shark

en flaske sæbe som verdensægget for den flydende haj


when decadence is your reaction the liquid shark jumps

når dekadence er din reaktion hopper den flydende haj


among blood cells the liquid shark is sand

mellem blodceller er den flydende haj sand


switching day and night the liquid shark eats eyeballs

bytter om på nat og dag den flydende haj æder øjenæbler


a voice reminding you of worms the liquid shark's lullaby

en stemme der minder dig om orme den flydende hajs vuggesang


you dissolve in water like snow the liquid shark's afternoon tea

du opløses i vand som sne den flydende hajs eftermiddagste


from the lake of battery fluid the liquid shark creates a second moon

fra søen af batterivæske skaber den flydende haj måne nummer to


like fake dopamine the liquid shark gets stronger by suggestion

som falsk dopamin bli'r den flydende haj stærkere ved suggestion


you allow it by reading error the liquid shark

du tillader den ved læsefejl den flydende haj


grinning echoes on the screen the liquid shark goes digital

grinende ekkoer på skærmen den flydende haj i digital form


when the floor gets soft beneath you the liquid shark casts shadows

når gulvet bli'r blødt under dig kaster den flydende haj skygger


above the jet stream the liquid shark encircle your dream

over jetstrømmen cirkler den flydende haj en cirkel om din drøm


when you look at your life-line the liquid shark is your thumb

når du ser på din livslinje er den flydende haj din tommelfinger


the shadow in your shadow the liquid shark

skyggen i din skygge den flydende haj


in the iron maiden of economy the liquid shark is the heart spike

i økonomiens jernjomfru er den flydende haj hjertespiret


launching vampires and zombies as entertainment the liquid shark

lancerer vampyrer og zombier som underholdning den flydende haj


the fourth beat in a waltz the liquid shark

den fjerde takt i en vals den flydende haj


entering your house as bags and shoes the liquid shark

kommer ind i dit hus som tasker og sko den flydende haj


a hook in the liquid shark and you're hooked

en krog i den flydende haj og den har dig på krogen


the illusion of freedom by guns the liquid shark's no. 1

illusionen om frihed via våben den flydende hajs nr. 1


a 16 valve ego the liquid shark drains your scrotum

et 16 ventilers ego den flydende haj tømmer din pung


the incompentence of your left hand the liquid shark's feast

din venstre hånds inkompetence den flydende hajs festNo comments:

Post a Comment