Thursday, August 29, 2013

mercury / kviksølv - solo yotsumono

stretching under a grey sky
Ouroboros decides
to be a inch-worm

this is the trick with colours:
they vanish (too)

rolling the dice
a giraffe gazes into
the next world

sleeping on dropped feathers
we dream about mercury


strækker sig under en grå himmel
Ouroboros bestemmer sig for
at være en målerlarve

dette er tricket med farver:
de forsvinder (også)

terningerne ruller
en giraf stirrer ind
i den næste verden

sovende på tabte fjer
drømmer vi om kviksølv

No comments:

Post a Comment