Sunday, May 5, 2013

Who was Kornmutter? / Hvem var Kornmutter?

a translucent child
repeats the message
turn turn turn

et gennemskinneligt barn
gentager beskeden
drej drej drej

it all begins with the spot
on the dung-beetles' back

det hele begynder med pletten
på møgbillens ryg

is the right foot 1 or 0?

er højrefoden 1 eller 0?

the fountain springs green
of algae
living of bread

springvandet springer grønt
af alger
der lever af brød

being is not a problem
if you have time enough

væren er ikke et problem
hvis du har tid nok

are streetlights prone to melancholy?

har gadelys hang til melankoli?

”Kornmutter
didn't come back
last night”

”Kornmutter
kom ikke hjem
i går”

in his notes: milk, dance
and a phobia list

i hans noter: mælk, dans
en liste over fobier

did I enjoy myself enough?

morede jeg mig nok?

No comments:

Post a Comment