Tuesday, December 18, 2012

The Nameless Ship / Skibet Uden Navn

house of cards
I live in
the Queen of Hearts

korthus
jeg bor i
Hjerter Dame

*

a bamboo saint bent as a bow
the cooling table enacts
Genesis

en bambushelgen bøjet som en bue
det kølende bord opfører
Skabelsen

*

hiding my face within my face
I become my granddad
on Tuesdays

gemmer mit ansigt inde i mit ansigt
jeg bliver min farfar
om tirsdagen

*

short of breath
my hand opens itself
for the evening train

stakåndet
min hånd åbner sig
for aftentoget

*

dragging truncks of sorrows
the sulky ladies board
The Nameless Ship

trækkende kufferter af sorger
surmulende kvinder border
Det Navnløse Skib

No comments:

Post a Comment