Sunday, September 25, 2016

thread Sep 24th, 2016

dreaming of the ocean dreaming
                the creaking of bones
                in the morning

drømmer om havet der drømmer
               den dér knirken af knogler
              om morgenen

:


buying cheap trousers
fall hesitates

køber billige bukser
efteråret tøver


:

everyone has a camera it seems no one sees

alle har et kamera ser det ud til ingen ser

:

the Braille on the pillboxes
can you trust
it?


blindeskriften på pilleæskerne
kan du stole på
den?


:


the acacia turns and your still not dead

akacien falmer og du er stadig ikke død

:

that broccoli on the floor and you lift a foot

den broccoli på gulvet og du løfter en fod

:

coming
to an end

the sandal season


and a mouth
full of teethlakker
mod enden

sandaltiden

og en mund
fuld af tænder

:


gnashing what's left of teeth
                this city has too
                many sounds


skærer hvad der er tilbage af tænder
                    denne by har for
                    mange lyde

:

breaking pills in halves
and fall
falls


knækker piller i halve
og efteråret
falder

:

I get up at night and find the milk

jeg står op om natten og finder mælken

:

a faraway war
I begin wearing long trousers
again

en krig langt væk
jeg begynder at gå med lange bukser
igen

:


pretty
soon

full

of dead
leavesganske
snart

fuld

af døde
blade


:


putting away the clever books
            'rain' written
             in one movementpakker de kloge bøger væk
            'regn' skrevet
             i én bevægelse

:


this summer too waiting
for her bones
to heal

også denne sommer venten
på at hendes knogler
skal hele

:

there's the orange lighter
use it and watch
fall take hold

der er den orange lighter
brug den og se
efteråret ta' fat

:

bought milk at the new super
with the old drunks
outside

købte mælk i det nye supermarked
med de gamle drankere
udenfor

:

it's alien
the new
quarter

det' fremmed
det nye
kvarter

:


No comments:

Post a Comment