Tuesday, September 6, 2016

growing rock / voksende klippe

As I lay there half asleep on the left side the pain from my hip - around the Caput Femoris, I guess, or at least from the muscles around it, what do I know, I haven't yet developed x-ray vision, it's on my to-do-list, but time time time isn't on my side, no pun intended - began solidifying into a fast growing and expanding kind of rock and spreading downwards to the bed, the floor, to the silhouette of a human being (I hope it's a woman) lying beside or in front of me or how it is, to the floor, onwards to the house and further off into the city turning everything into stone or rock or itself … I suppose I could feel it's expansion and what it swallowed because my nervous system expanded inside and with it as it grew. I could sense the warm deaths of engines as they stopped working in spite of being given the power of thousands of horses by well meaning and greedy men working for yet greedier men. They died, the machines. Things stopped. Everything that turned into my stony body stopped and … but really, I don't want to be that vast. I don't want to be one who makes everything stop and enter a fruitless sleep; in as much as rock sleeps. I just want to get out of bed and get on with the exercises that will give me x-ray vision. But the rock, the rock ...

rain rain rain
is boredom
vertical?


*****Som jeg lå der på venstre side i en halvsøvn begyndte smerten fra den venstre hofte - omkring Caput Femoris, tror jeg, eller i hvert fald fra musklerne omkring den, hvad véd jeg, jeg har endnu ikke udviklet røntgensyn, det er noget jeg har på programmet, men tiden tiden tiden arbejder ikke for for mig - at stivne og blive en en slags voksende klippe og sprede sig nedad til sengen, gulvet, til omridset af et menneske (jeg håber det er en kvinde) i sengen ved siden af eller foran mig, eller hvordan det nu er, til gulvet, dernæst til huset og videre ud i byen og forvandle alting til sten eller klippe eller sig selv … jeg formoder, jeg kunne mærke udvidelsen og det opslugte fordi mit nervesystem udvidede sig inde i og sammen med den, mens den voksede. Jeg kunne mærke den varme død af maskiner idet de holdt op med at virke på trods af, at de var blevet givet tusinder af hestes kræfter af velmenende og grådige mænd, der arbejdede for endnu mere grådige mænd. De døde, maskinerne. Ting standsede. Alt, der forvandledes til min stenede krop, standsede, stoppede, holdt op med at virke og … men helt ærligt, jeg har ikke lyst til at være så stor. Jeg vil ikke være den, der får alting til at holde inde og gå ind i en frugtesløs søvn; for så vidt som sten sover. Jeg vil bare gerne ud af sengen og komme videre med de øvelser, der skal give mig røntgensyn. Men klippen, klippen …

regn regn regn
er kedsomhed
lodret?

No comments:

Post a Comment