Monday, July 4, 2016

yotsumono 04-07 2016

jazz festival
rain, hail and thunder
on percussion

in theory it could be nice
a sky painted by a Fender Rhodes

kings of nothing
millionaire dogs throw bones
to the burning silent

life's too short for …
the list grows
jazzfestival
regn, hagl og torden
på percussion

i teorien ku' det være godt
en himmel malet af et Fender Rhodes

konger af ingenting
millionær-hunde kaster ben
til de brændende tavse

livet er for kort til …
listen vokser

No comments:

Post a Comment