Monday, July 4, 2016

Disguise / Forklædning - a dialogue - en dialog

BO: ”Hi”
KARL: ”Hi. Damn! I mean, do you recognise me?”
BO: “What are you talking about? Of course I recognise you”
KARL: “Shit! Then my disguise isn't working”
BO: “You're disguised?”
KARL: “Yes”
BO: “No”
KARL: “No? I got it wrong then”
BO: “Disguised as what?”
KARL: “I get confused, but normally I see my self as a bearded man ...”
BO: “You don't have a beard”
KARL: “No, not now. Or perhaps ...”
BO: “Either you have a beard or you haven't. Right now the situation is this: I am NOT talking to a bearded man. Clear?”
KARL: “That's not it! I mean, normally - and please do not interrupt me - normally I consider myself, as I said, as a bearded man, a man with a beard”
BO: “A man with a beard IS 'a bearded man' any day, I'd say”
KARL: “Shut up! You're interrupting me”
BO: (in a corny French accent) “Oh, my, my. Je suis trés désolé, Monsieur”
KARL: “Don't you trés désolé me, you … box! I didn't ask you to come here. I was sitting minding my own business and then you come along thinking you have the right to do and say whatever you like”
BO: “It's a free country and a public park! I have as much right to be here as anybody!”
KARL: “Free and free … certainly depends on what you mean by 'freedom'. As far as the constitution goes, we have all the freedom we want except that kind that is necessary to unlock man's true potential to become what he truly is!”
BO: “You mean, to be a bearded man if you haven't got a beard?”
KARL: “What? Who's talking about beards? What has beards got to do with anything?”
BO: “You started it”
KARL: “No, I didn't”
BO: “Yes”
KARL: “No”

ad infinitum
the rain that fell goes up
and down again

BO: “Yes, you said something about seeing yourself as a bearded man and being in disguise”
KARL: “Ah yes. Gosh, I'm all over the place. The thing is: fundamentally I see myself as a bearded man, a man with a beard. Years ago I didn't see myself like that - and fortunately I didn't have a beard then - HUSH! (turning his head quickly, lifted finger, BO was just about to interrupt), but then I grew one and that sorta changed me. Or the way I perceive myself. Then I had to meet a certain someone and I didn't want to appear as the real me, so they could recognise me anywhere, you know, all that surveillance stuff is really giving me the creeps, so I shaved to look different, but I didn't really mean it. I mean, I shaved my face but not the real me. The inner me”
BO: “So, now you're a bearded person without a beard, right?”
KARL: “I'm a bearded person who pretends he has shaved his face but in reality, in the real real real reality, still has a beard, i.e. a bearded person”
BO: “Did it work you think?”
KARL: “Yes, but I feel naked”
BO: (Looking up and down the bearded one (without a beard)) “You're not naked”
KARL: “I'm not?” (pause) “It's just one of those days, you know, where everything seems unhinged”
BO: “Ah, you're a door now”
KARL: “Or a garden gate. What do I know?”
BO: “I'm glad you're not naked, but you most definitely don't have beard”
(Sigh)

cloud maths
one plus one equals
another one

BO: “You cannot shave the Self, can you?” (pause) “Or a door ...”

pointing it out the cloud-shaped cloud

..:..:..


BO: ”Hej”
KARL: ”Hej. Fandens! Jeg mener, kan du genkende mig?”
BO: ”Hva' snakker du om? Selvfølgelig kan jeg genkende dig”
KARL: ”Pis! Så virker min forklædning ikke”
BO: ”Er du forklædt?”
KARL: ”Ja”
BO: ”Nej”
KARL: ”Nej? Så må jeg ha' gjort det forkert”
BO: ”Forklædt som hvad?”
KARL: ”Jeg er forvirret, men normalt ser jeg mig selv som en skægget person...”
BO: ”Du har ikke skæg”
KARL: ”Nej, ikke nu. Eller måske ...”
BO: ”Enten har man et skæg eller osse har man ikke et skæg. Lige nu er situationen dén, at jeg IKKE taler til en skægget person. Er det klart?”
KARL: ”Det' ikke dét! Jeg mener, normalt - og for guds skyld la' vær' med at afbryde - normalt ser jeg mig selv, som sagt, som en skægget mand, en mand med skæg”
BO: ”En mand med skæg ER 'en skægget mand' til hver en tid, skulle jeg mene”
KARL: ”Hold mund! Du afbryder mig”
BO: (Med en skabagtig fransk accent) ”Åh jamen dog. Je suis trés désolé, Monsieur”
KARL: ”Du ska' sgu komme her og trés désolé mig, din … æske! Hvem pokker har inviteret dig? Her sidder jeg og passer mine egne sager, og så kommer du bare dér og tror, at du kan gøre og sige lige hvad du vil!”
BO: ”Det' et frit land og en offentlig park! Jeg har lige så meget ret til at være her, som enhver anden!”
KARL: ”Frit og frit … det kommer sandelig an på, hvad du mener med 'frit'. Ifølge grundloven har vi al den frihed, vi vil ha' bortset fra den slags, der er nødvendig, for at frisætte mennesket og blotlægge dets potentiale til at blive, hvad det i sandhed er!”
BO: ”Du mener, til at blive en skægget mand selvom man ikke har et skæg”
KARL: ”Hva'? Hvem taler om skæg? Hvad har skæg med sagen at gøre?”
BO: ”Du begyndte”
KARL: ”Nej, jeg gjorde ej”
BO: ”Jo”
KARL: ”Nej”

ad infinitum
regnen der faldt går op
og ned igen

BO: ”Jo, du sagde noget om, at opfatte dig selv som en skægget person og noget om at være forklædt”
KARL: ”Nåeh ja. Mand, jeg er fuldstændig rundt på gulvet. Sagen er: helt grundlæggende opfatter jeg mig selv som en skægget mand, en mand med skæg. For år tilbage så jeg ikke mig selv sådan - og heldigvis havde jeg ikke skæg dengang - SH! (vender hovedet hurtigt mod BO og løfter pegefingeren, BO skulle lige til at afbryde), men så lod jeg skægget gro, og det forandrede mig. Eller den måde jeg så mig selv på. Så var det, at jeg skulle møde en bestemt person, og jeg ville ikke møde op som mit rigtige mig, så de ku' genkende mig overalt, du véd, al den der overvågning giver mig myrekryb, så jeg barberede mig for at se anderledes ud, men jeg mente det ikke alvorligt. Jeg mener, jeg barberede mit ansigt, men ikke min person. Mit indre jeg”
BO: ”Virkede det så, syn's du?”
KARL: ”Ja, men jeg følger mig nøgen”
BO: (Ser op og ned ad den skæggede (uden skæg)) Du er IKKE nøgen”
KARL: ”Er jeg ikke?” (pause, ser op og ned ad sig selv) ”Det' én af de dér dage. Alt synes at ryge af hængslerne”
BO: ”Åh, nu er du en dør?”
KARL: ”Eller en havelåge. Hvad véd jeg?”
BO: ”Jeg er glad for, at du ikke er nøgen, men du har helt bestemt ikke skæg”
(Suk)

sky-matematik
én plus én er lig med
endnu én

BO: ”Man kan ikke barbere Selvet, kan man?”

udpeger den den skyformede sky

No comments:

Post a Comment