Thursday, September 3, 2015

Moses and Bear / Moses og bjørn

of course
the stoneware bear

next to

the wooden
Moses
selvfølgelig
stentøjsbjørnen

ved siden af

Moses
af træ


:


the original
installation disks

covered
in dust
de originale
installationsdiske

dækket
af støv


:


dead flies

around
the feet

of Mosesdøde fluer

omkring
fødderne

på Moses


:


they're
hidden

Moses'
feetde er
skjulte

Moses'
fødder


:


it's going nowhere

the stoneware
bear
den går ingen steder

stentøjs
bjørnen


:


moving
an orchid

to another
room

without
bear
flytter
en orkide

til et andet
værelse

uden
bjørn


:


a quick
nap

Dexter mixes

with owls
in Romaniaen hurtig
lur

Dexter
blander sig

med ugler
i Rumænien


:


sit up

notice
the mantra

did I remember
carrots?sid op

læg mærke
til mantraet

huskede jeg
gulerødder?


:


dead flies

who
invites
them?døde fluer

hvem
inviterer
dem?

No comments:

Post a Comment