Tuesday, September 1, 2015

Breath / Ånde (K. haibun)

Breath

A fly lands on my hand. I blow it away and it drops dead on Cesar Vallejo's Collected Poems.
“Ah, I see you're learning”, grins K. and bares his greenish-yellow-black teeth; those he has left.
“It's a coincidence”, I say and blow into my cupped hand trying to smell my own breath. “His 20-days-of-life-clock ran out just as I blew”.
“Yea, yea, yea”. It's creepy how his laughter seems to come from a deep mineshaft ...

washing floors
what I left of footprints
I take back
Ånde

En flue lander på min hånd. Jeg puster den væk, og den falder død om på Cesar Vallejos Samlede Digte.
”Ah, jeg kan se, at du er ved at komme efter det”, griner K. og blotter sine grønligt-gule-sorte tænder; dem han har tilbage.
”Det er ren og skær tilfældighed”, siger jeg og puster ind i min hulede hånd for at prøve, at dufte til min egen ånde. ”Hans 20-dages-livsur løb ud, lige da jeg pustede”.
”Ja, ja, ja”. Det' uhyggeligt, sådan som hans latter synes at komme fra en dyb mineskakt.

gulvvask
hvad jeg efterlod af fodspor
tager jeg tilbage igen

No comments:

Post a Comment