Sunday, April 5, 2015

some ku / nogle ku

in the human heart
a door through which
pollen blows

i det menneskelige hjerte
en dør som pollen
blæser gennem


:


a 'Welcome' mat outside the event horizon thickened by dried mud

en 'Velkommen' måtte udenfor begivenhedshorisonten tyk af tørret mudder


:


”wipe your feet”
the first of 117 commandments
the cormorant recites

”tør dine fødder”
det første af 117 bud
skarven reciterer


:


in small doses
knowledge is passed on
to the ice

i små doser
give viden videre
til isen


:


sometimes a hedgehog
sometimes a sigh of the wind
through the corneas


nogle gange et pindsvin
nogle gange et vindens suk
gennem hornhinderne


:


you could hover in the air in the 1950's following a scent

du ku' svæve i luften i 1950'erne når du fulgte en duft


:


you can wear all the mirrors you want

du kan være iklædt alle de spejle du vil


:


in my imagination the window's clean

i min fantasi er vinduet rent


:


between the wood and its smoke a moment of bells

mellem træet og dets røg en øjeblik af klokker


:


letting it hover there below the final frontier

lader det svæve dér under den sidste grænse


:


at the end of a long white a small red

for enden af en lang hvid en lille rødNo comments:

Post a Comment