Friday, August 1, 2014

civilisation


civilisation (or the geography of an ocean)


hardly untouched Great Pacific Garbage Patch


bathroom graffiti to the lovely submission


underlying dates based upon social trains


cultivated 23 metres above 4000 BC sprouting fossils


civilisation believed to have originated as a date


discipline! what is needed is a building of thoughts


related and abstract the mental states will fail


divided into cores they do not answercivilisation (eller et havs geografi)


næppe uberørt Stillehavets Store Affalds Ø


badeværelsesgrafitti til den yndige underkastelse


underliggende datoer baseret på sociale tog


opdyrket 23 meter over 4000 f.Kr. spirende fossiler


civilisationen menes at være opstået som en dadel


disciplin! det der er brug for er en bygning af tanker


relaterede og abstrakte de mentale tilstande vil fejle


opdelt i kerner svarer de ikke

No comments:

Post a Comment