Saturday, July 19, 2014

table / bord


two rows added to the borders collapsed

to rækker lagt til de nedbrudte grænserthe model allows for a field near Berlin

modellen tillader en mark nær Berlinon a drawing of a floating man dead insects

på en tegning af en svævende mand døde insekternewly formed parents refurbish the creed

formet for nylig forældre renoverer trosbekendelsenweakness in the bee is 3,995 quotations on 'a square surface'

svagheder i bien er 3.995 citater omkring 'en kvadratisk overflade'a man after God's heart examined in a single lyre

en mand efter Guds hjerte undersøgt i en enkelt lyrerecitations of ochre (yellow) appears in his sarcophagus

okkers (gul) recitationer træder frem i hans sakrofaga branch of generals resonates in the guts

en gren af generaler resonerer i indvoldene


No comments:

Post a Comment