Saturday, July 12, 2014

G

in the mass a partial result of common time


a lump to calculate theorists


fourth language deals with creation


find a balance between secret work and nightmares


discomfort unable to return a female horse


past humans describe specialised vocabularies for two and four


knowing to measure the first major distinction


a way assigns the smaller problem to space


i massen et delvist resultat af fælles tid


en klump til at beregne teoretikere med


fjerde sprog bruges til skabelsen


find en balance mellem hemmeligt arbejde og mareridt


ubehag ude af stand til at aflevere en hun-hest


fortidige mennesker beskriver specialiserede ordforråd for to og fire


viden til at udmåle den første større forskel


en måde henviser det første mindre problem til rummet
No comments:

Post a Comment