Sunday, January 5, 2014

Niels, Albert and the rose / Niels, Albert og rosen

rising from Bohr's pipe
the sound
that is a rose

in Fælledparken
Albert watches a black swan

evasive
the point where the water column
tips over

50 years later the park echoes
with guitar solos

taking a short-cut
a rebel leaves his slippers
in the quantum field

a snail on the Yantra
means rain in the hourglassstiger op fra Bohrs pibe
lyden
der er en rose

i Fælledparken
kigger Albert på en sort svane

flygtigt
punket hvor vandsøjlen
tipper over

50 år senere genlyder parken
af guitar soli

efter en genvej
efterlader en rebel sine sutter
i kvantefeltet

en snegl på Yantra'et
betyder regn i timeglasset

--
Fælledparken is the park adjacent to The Niels Bohr Institute.

No comments:

Post a Comment