Friday, January 10, 2014

3 ku

where I remember the Seine was the Seine on a photo

hvor jeg husker Seinen var Seinen på et foto

:

cutting it out of fog and still believing

skærer det ud af tåge og tror stadig

:

into the lower parts water and stairs

ned i de nedre dele vand og trapper

No comments:

Post a Comment